General

ABANS DE COMENÇAR A DISSENYAR UNA BOTIGA Pensem l'interior d'una botiga per vendre més, volem seduir al client però de manera intel·ligent i rendible per l’empresari. Hi ha moltes maneres diferents de plantejar el disseny i distribució d'un entorn comercial. Tot i això hi ha una sèrie d'estratègies...

Per incrementar el tiquet mitjà hi ha dues estratègies molt habituals la venda incremental i la venda creuada o cross selling. La venda incremental o up-selling és vendre una versió més cara del mateix producte o servei. La venda creuada o cross-selling és vendre productes diferents complementaris o addicionals de...

5 Tips per botigues amb pressupost ajustat   Avui, quan arriba algun client per fer un nou projecte de botiga, ens trobem moltes vegades que te assignat per l’interiorisme i decoració del seu espai és un pressupost ajustat. En aquest cas, el més  important de tot, és...